سلمان فارسی و ماجرای فتح مدائن-پایتخت ساسانیان

87 بازدید· 20/06/13
mostafaaali
mostafaaali
دنبال کنندگان
0

لمان فارسی و ماجرای فتح مدائن #سلمان_فارسی در فتح #مدائن حاضر و یکی از مقامات ارشد سپاه مسلمین بود. برخی، به همین بهانه، به او توهین می کنند. اما واقعیت آن است که شاهنشاهی #ساسانی از درون پوسیده و تبدیل به یک حکومت ضد انسانی شده بود. دین #زرتشتی هم از درون پوچ و تهی شده بود. #سلمان دروازه ورود #اسلام به #ایران است. گذشته از این، با تلاش سلمان، مدائن (پایتخت حکومت ساسانی) بدون جنگ فتح شد.

نمایش بیشتر

 0 نظرات sort   ترتیب براساس