حریم خصوصی


سیاست حفظ حریم خصوصی


طبق توافقنامه های موجود در سایت ، ویدئوکلوب به حریم خصوصی کاربران احترام می گذارد .
هنگامي كه شما از سايت و اپليكيشن استفاده مي كنيد بعضي اطلاعات مانند كوكي ها ، آي پي و ... براي امكان ارائه سرويس دهي ذخيره مي شوند . به هیچ عنوان اطلاعات ذخیره شده به کسی داده نخواهد شد. بدون اجازه کاربر اطلاعات او افشا نخواهد شد مگر با حکم قضایی و یا از نظر قانونی توجیهی برای آن وجود داشته باشد.
طبق توافقنامه و شرایط استفاده کاربران تعهد داده اند که به سیاستهای حفظ حریم خصوصی احترام بگذارند و همچنین از انتشار مطالب خصوصی و ويديوهايي كه بصورت عمومي نبايد منتشر شوند خودداری نمایند .