watermark logo

مقصرین برجام چه کسانی هستند

104 بازدید
bitr
0
دسته : 01 Sep 2019 / در مقاومت و انقلاب اسلامی

مقصرین برجام چه کسانی هستند
عده ای پس از آنکه ضعفها و آثار مخرب برجام و ویژگیهای بد آن آشکار شد سعی دارند رهبری را مقصر برجام نشان دهند در ححالیکه رهبری از ابتدا مخالف مذاکره بودن اما بخاطر اصرار دولتها و ایجاد تجربه به ملت و دادن آزادی با عنوان مشروط و فقط در زمینه هسته ای با آن موافقت کردند. بارها هم نصیحت کردند که مواظب باشید کلک نزنند سر شما کلاه نذارن بعد که خرشان از پل گذشت به ریشتان بخندند. اما متاسفانه به نصایح توجه نشد. و الان که آثار برجام هویدا شده میخواهد از مسئولیت شانه خالی کنند و دیگران را مسبب و مقصر برجام معرفی کنند

نمایش بیشتر
0 نظرات sort ترتیب براساس