watermark logo

بعدی


برای نابودی یک ملت باید سطح و کیفیت آموزش را پایین آورد و تقلب را رایج کرد!

123 بازدید
hamechi
0
دسته : 31 Aug 2019 / در گوناگون

برای نابودی یک ملت نیازی به لشگرکشی و حمله نظامی نیست ، باید سطح و کیفیت آموزش را پایین آورد و تقلب را رایج کرد!

نمایش بیشتر
0 نظرات sort ترتیب براساس

بعدی