بعدی

برای نابودی یک ملت باید سطح و کیفیت آموزش را پایین آورد و تقلب را رایج کرد!

129 بازدید· 19/08/31
hamechi
hamechi
دنبال کنندگان
0

برای نابودی یک ملت نیازی به لشگرکشی و حمله نظامی نیست ، باید سطح و کیفیت آموزش را پایین آورد و تقلب را رایج کرد!

نمایش بیشتر

 0 نظرات sort   ترتیب براساس


بعدی